Продуктите БЪРКИ®

¶ БЪРКИ® се предлага в различни размери и с възможност за различен брой филтри, в зависимост от дебита, който ви е необходим за вашия дом, офис, работно място или ваканция.

Филтриращите системи БЪРКИ® се произвеждат в САЩ и използват най-ефективните филтриращи елементи, спрямо другите филтриращи системи, работещи на гравитационен принцип, на американския пазар!

Запознайте се с продуктите

БЪРКИ®

БЪРКИ® се предлага в различни размери и с възможност за различен брой филтри, в зависимост от дебита, който ви е необходим за вашия дом, офис, работно място или ваканция.

Параметри на
TRAVEL БЪРКИ®

→   изработена в САЩ от най-висококачествена стомана stainless steel AISI304 (т.нар. хирургична стомана)

→   вместимост – 5.7 л. – най-малката класическа система от стоманен тип

→   2 филтъра BB9 с възможност за филтриране до 22 000 л. (22 куб. м.) вода, достатъчна за над 30 год. за един човек по 2 л./ден

→   дебит на филтриране до 10 л. вода на час

→   виж таблицата за консумация

Параметри на
BIG БЪРКИ®

→   изработена в САЩ от най-висококачествена стомана stainless steel AISI304 (т.нар. хирургична стомана)

→   вместимост – 8.5 л. 

→   2 филтъра BB9 с възможност за филтриране до 22 000 л. (22 куб. м.) вода, достатъчна за над 30 год. за един човек по 2 л./ден

→   възможност за добавяне на до още 2 допълнителни филтъра (общо стават 4), с цел по-голям дебит на час. Така системата става годна за филтриране до 44 000 л. (44 куб. м.) вода. 

→   дебит на филтриране до 26 л. вода на час, с пълен комплект филтри (4)

→   виж таблицата за консумация

Параметри на
ROYAL БЪРКИ®

→   изработена в САЩ от най-висококачествена стомана stainless steel AISI304 (т.нар. хирургична стомана)

→   вместимост – 12.3 л. 

→   2 филтъра BB9 с възможност за филтриране до 22 000 л. (22 куб. м.) вода, достатъчна за над 30 год. за един човек по 2 л./ден

→   възможност за добавяне на до още 2 допълнителни филтъра (общо стават 4), с цел по-голям дебит на час. Така системата става годна за филтриране до 44 000 л. (44 куб. м.) вода.

→   дебит на филтриране до 30 л. вода на час, с пълен комплект филтри.

→   виж таблицата за консумация

Параметри на
IMPERIAL БЪРКИ®

→   изработена в САЩ от най-висококачествена стомана stainless steel AISI304 (т.нар. хирургична стомана)

→   вместимост – 16.1 л. 

→   2 филтъра BB9 с възможност за филтриране до 22 000 л. (22 куб. м.) вода, достатъчна за над 30 год. за един човек по 2 л./ден

→   възможност за добавяне на до още 4 допълнителни филтъра (общо стават 6), с цел по-голям дебит на час. Така системата става годна за филтриране до 66 000 л. (66 куб. м.) вода

→   дебит на филтриране до 62 л. вода на час, с пълен комплект филтри

→   виж таблицата за консумация

Параметри на
CROWN БЪРКИ®

→   изработена в САЩ от най-висококачествена стомана stainless steel AISI304 (т.нар. хирургична стомана)

→   вместимост – 22.7 л. 

→   2 филтъра BB9 с възможност за филтриране до 22 000 л. (22 куб. м.) вода, достатъчна за над 30 год. за един човек по 2 л./ден

→   възможност за добавяне на до още 6 допълнителни филтъра (общо стават 8), с цел по-голям дебит на час. Така системата става годна за филтриране до 88 000 л. (88 куб. м.) вода.

→   дебит на филтриране до 98 л. вода на час, с пълен комплект филтри

→   виж таблицата за консумация

Параметри на
LIGHT БЪРКИ®

→   изработена в САЩ

→   вместимост – 10.4 л. 

→   2 филтъра BB9 с възможност за филтриране до 22 000 л. (22 куб. м.) вода, достатъчна за над 30 год. за един човек по 2 л./ден

→   възможност за добавяне на до още 2 допълнителни филтъра (общо стават 4), с цел по-голям дебит на час. Така системата става годна за филтриране до 44 000 л. (44 куб. м.) вода.

→   дебит на филтриране до 30 л. вода на час, с пълен комплект филтри

→   виж таблицата за консумация

Параметри на
LIGHT БЪРКИ LED®

→   изработена в САЩ

→   вместимост – 10.4 л. 

→   2 филтъра BB9 с възможност за филтриране до 22 000 л. (22 куб. м.) вода, достатъчна за над 30 год. за един човек по 2 л./ден

→   възможност за добавяне на до още 2 допълнителни филтъра (общо стават 4), с цел по-голям дебит на час. Така системата става годна за филтриране до 44 000 л. (44 куб. м.) вода.

→   дебит на филтриране до 30 л. вода на час, с пълен комплект филтри

→   виж таблицата за консумация

Параметри на
GO БЪРКИ® КОМПЛЕКТ

→   изработена в САЩ от най-висококачествена стомана stainless steel AISI304 (т.нар. хирургична стомана)

→   вместимост – 0.95 л.

→   1 филтър BB9 с възможност за филтриране до 11 000 л. (11 куб. м.) вода, достатъчна за над 15 год. за един човек по 2 л./ден

→   дебит на филтриране до 3.78 л. вода на час

→   виж таблицата за консумация

→   SPORT БЪРКИ® вместимост 0.650 л.

→   Комплектът включва: GO БЪРКИ® система, Филтрираща бутилка SPORT БУРКИ®, туристическа торба за носене.

 

→   

Параметри на
SPORT БЪРКИ®

→   изработена в САЩ

→   вместимост – 0.650 л.

→   дебит на филтриране до 640 зареждания

→   виж таблицата за консумация

Параметри на
SHOWER БЪРКИ®

→   изработена в САЩ 

→   дебит на филтриране до