Над 30 години лидер в пречистването на питейна вода в САЩ!

БЪРКИ® България - 0879 123 876 - berkeywaterfilters.bg

Какво е Бърки® ?

Бърки® е една от най-висококачествените патентовани системи за пречистване на вода, предлагани на пазара в САЩ! Бърки® се предлага в две основни разновидности: 

БЪРКИ®
системи за питейна вода

BIG®

БЪРКИ® България - 0879 123 876 - berkeywaterfilters.bg

БЪРКИ®
филтър за душ

SHOWER BERKEY®

БЪРКИ® България - 0879 123 876 - berkeywaterfilters.bg

Бърки® - системи за питейна вода

BIG®

♦ С помощта на БЪРКИ® вие казвате НЕ на:

• Вируси • Пестициди • Патогенни бактерии • Тежки метали • Фармацевтични продукти • Арсен • Флуорен • Манган • Полихлоринирани бифеноли • Селен • Ешерихия коли • Трихалометани • Полулетливи съединения • Бензин • Дизел • Суров петрол • Керосин • Минерален спирт • Ръжда • Тиня • Утайки • Мирис • Лош вкус • +++ много други “елементи” попаднали във водата!

♦ БЪРКИ® е висококачествена система за пречистване на вода, правеща я чиста и безвредна за вашето здраве, без да променя и “подобрява” нейното естество.

♦ БЪРКИ® е разработена и се произвежда в САЩ, като за повече от 30 години е лидер в пречистването на питейна вода.

♦ БЪРКИ® работи на гравитационен принцип – не използва налягане, ток, химикали или облъчване.

♦ БЪРКИ® е незаменима за всякакви аварийни ситуации и бедствия!

♦БЪРКИ® използва собствена патентована технология за производството на филтрите, с които е оборудвана. Те са с изключително качество и дълъг живот. (виж таблицата за филтрите)

♦БЪРКИ® е подходящо решение за чиста питейна вода навсякъде, както в дома, така и в офиса, работното място, училището, спортната зала, обществени места и др.

♦Водата по механичен начин се пречиства от: вредни за здравето елементи, вируси, бактерии, химически вещства, смеси, органични и неорганични съсединения, горива, радиоактивни изотопи и други замърсители. (виж таб. за пълния списък)

♦ Можете да използвате вода от почти всякакви водоизточници като: ВиК мрежата, извори, реки, езера, дъждовна, бутилирана, както и всякаква вода от водоизточник в чийто качества се съмнявате.

♦ БЪРКИ® е лесно преносима, идеална за всекидневна употреба в дома, офиса, спортната залана почивка, екскурзия и излети.

Параметри на
TRAVEL БЪРКИ®

→   изработена в САЩ от най-висококачествена стомана stainless steel AISI304 (т.нар. хирургична стомана)

→   вместимост – 5.7 л. – най-малката класическа система от стоманен тип

→   2 филтъра BB9 с възможност за филтриране до 22 000 л. (22 куб. м.) вода, достатъчна за над 30 год. за един човек по 2 л./ден

→   дебит на филтриране до 10 л. вода на час

→   виж таблицата за консумация

Параметри на
BIG БЪРКИ®

→   изработена в САЩ от най-висококачествена стомана stainless steel AISI304 (т.нар. хирургична стомана)

→   вместимост – 8.5 л. 

→   2 филтъра BB9 с възможност за филтриране до 22 000 л. (22 куб. м.) вода, достатъчна за над 30 год. за един човек по 2 л./ден

→   възможност за добавяне на до още 2 допълнителни филтъра (общо стават 4), с цел по-голям дебит на час. Така системата става годна за филтриране до 44 000 л. (44 куб. м.) вода. 

→   дебит на филтриране до 26 л. вода на час, с пълен комплект филтри (4)

→   виж таблицата за консумация

Параметри на
ROYAL БЪРКИ®

→   изработена в САЩ от най-висококачествена стомана stainless steel AISI304 (т.нар. хирургична стомана)

→   вместимост – 12.3 л. 

→   2 филтъра BB9 с възможност за филтриране до 22 000 л. (22 куб. м.) вода, достатъчна за над 30 год. за един човек по 2 л./ден

→   възможност за добавяне на до още 2 допълнителни филтъра (общо стават 4), с цел по-голям дебит на час. Така системата става годна за филтриране до 44 000 л. (44 куб. м.) вода.

→   дебит на филтриране до 30 л. вода на час, с пълен комплект филтри.

→   виж таблицата за консумация

Параметри на
IMPERIAL БЪРКИ®

→   изработена в САЩ от най-висококачествена стомана stainless steel AISI304 (т.нар. хирургична стомана)

→   вместимост – 16.1 л. 

→   2 филтъра BB9 с възможност за филтриране до 22 000 л. (22 куб. м.) вода, достатъчна за над 30 год. за един човек по 2 л./ден

→   възможност за добавяне на до още 4 допълнителни филтъра (общо стават 6), с цел по-голям дебит на час. Така системата става годна за филтриране до 66 000 л. (66 куб. м.) вода

→   дебит на филтриране до 62 л. вода на час, с пълен комплект филтри

→   виж таблицата за консумация

Параметри на
CROWN БЪРКИ®

→   изработена в САЩ от най-висококачествена стомана stainless steel AISI304 (т.нар. хирургична стомана)

→   вместимост – 22.7 л. 

→   2 филтъра BB9 с възможност за филтриране до 22 000 л. (22 куб. м.) вода, достатъчна за над 30 год. за един човек по 2 л./ден

→   възможност за добавяне на до още 6 допълнителни филтъра (общо стават 8), с цел по-голям дебит на час. Така системата става годна за филтриране до 88 000 л. (88 куб. м.) вода.

→   дебит на филтриране до 98 л. вода на час, с пълен комплект филтри

→   виж таблицата за консумация

Параметри на
LIGHT БЪРКИ®

→   изработена в САЩ

→   вместимост – 10.4 л. 

→   2 филтъра BB9 с възможност за филтриране до 22 000 л. (22 куб. м.) вода, достатъчна за над 30 год. за един човек по 2 л./ден

→   възможност за добавяне на до още 2 допълнителни филтъра (общо стават 4), с цел по-голям дебит на час. Така системата става годна за филтриране до 44 000 л. (44 куб. м.) вода.

→   дебит на филтриране до 30 л. вода на час, с пълен комплект филтри

→   виж таблицата за консумация

Параметри на
LIGHT БЪРКИ LED®

→   изработена в САЩ

→   вместимост – 10.4 л. 

→   2 филтъра BB9 с възможност за филтриране до 22 000 л. (22 куб. м.) вода, достатъчна за над 30 год. за един човек по 2 л./ден

→   възможност за добавяне на до още 2 допълнителни филтъра (общо стават 4), с цел по-голям дебит на час. Така системата става годна за филтриране до 44 000 л. (44 куб. м.) вода.

→   дебит на филтриране до 30 л. вода на час, с пълен комплект филтри

→   виж таблицата за консумация

Параметри на
GO БЪРКИ® КОМПЛЕКТ

→   изработена в САЩ от най-висококачествена стомана stainless steel AISI304 (т.нар. хирургична стомана)

→   вместимост – 0.95 л.

→   1 филтър BB9 с възможност за филтриране до 11 000 л. (11 куб. м.) вода, достатъчна за над 15 год. за един човек по 2 л./ден

→   дебит на филтриране до 3.78 л. вода на час

→   виж таблицата за консумация

→   SPORT БЪРКИ® вместимост 0.650 л.

→   Комплектът включва: GO БЪРКИ® система, Филтрираща бутилка SPORT БУРКИ®, туристическа торба за носене.

 

→   

Параметри на
SPORT БЪРКИ®

→   изработена в САЩ

→   вместимост – 0.650 л.

→   дебит на филтриране до 640 зареждания

→   виж таблицата за консумация

Параметри на
SHOWER БЪРКИ®

→   изработена в САЩ 

→   дебит на филтриране до

БЪРКИ® България - 0879 123 876 - berkeywaterfilters.bg

Бърки® - филтър за душ

♦ С помощта на Бърки® вие казвате НЕ на:

• Вируси • Пестициди • Патогенни бактерии • Тежки метали • Фармацевтични продукти • Арсен • Флуорен • Манган • Полихлоринирани бифеноли • Селен • Ешерихия коли • Трихалометани • Полулетливи съединения • Бензин • Дизел • Суров петрол • Керосин • Минерален спирт • Ръжда • Тиня • Утайки • Мирис • Лош вкус • +++ много други “елементи” попаднали във водата!

Филтър за душ – филтриращ опасни за здравето елементи, намиращи се във водата, с която се къпем ежедневно, работещ дори при високи температури.*

Свържете се с Бърки®

+359 879 123 876
berkeywaterfilters.bg Copyright© 2017